About Elin

Havets brus, eldens knaster, de kala klipporna,  grönskan med dess fågelkvitter, morgondimman på det stilla havet, ängarnas alla djur och den svepande dimman i gryningen , skogens väsen, tystheten, stillheten och alla de tusen stjärnorna 

Mitt namn är Elin Mattsson, född och uppvuxen i småstaden Borgå, i östra Finland. 2001 flyttade jag till Åland, Mariehamn för att studera till sjuksköterska. 2004 hittade jag min man och 2005 flyttade vi ut till skärgårdsön Föglö, min mans gård som hans farfarsfar byggt i förra sekelskiftet. Jag blev gravid 2006 och vi gifte oss 2007. 07.07.07. Min första son Emil beräknades födas på julafton 2006 men föddes den 17.12. Min andra son Rufus föddes 25.7.2008 som prematur på ett sommarbesök i hemstaden Borgå, senare insjuknade han i diabetes typ 1, 4 år gammal. Vårt tredje barn föddes den 19.1.2016 och heter Wilton. Under de här småbarnsåren bestämde vi oss för att vidga våra vyer och vi flyttade runt endel. 2010 bodde vi i Prag, Tjeckoslovakien därefter Frigiliana på Spanska solkusten. Under några år hade vi avverkat Madrid, London, Malaga och idag bor jag på hemgården på Föglö med våra barn medan mannen bor med en fot på Åland och en i Malaga.

När jag flyttade ut till skärgårdsön med 600 invånare valde jag också stillhet och natur. Jag fann mer och mer ro i lugnet och hittade mej själv som konstnär runt 2015. Året efter slängde jag på skoj in en ansökan till UAL, university Arts of London, fineart och kom in. Där har jag utvecklat mitt skapande och målar i både olja och akryl. Söker fortfarande min stil i målningen och målar därför mycket blandat än så länge. Gillar också att skriva, läsa och sjunga. Från och med hösten 2018 kommer jag helhjärtat att ägna mej åt konsten i alla former. Jag tar livet som det kommer, jag är väldigt dålig på att planera och det andliga/själsliga livet är väldigt viktigt för mej. Jag ser mycket “tecken” och väljer alltid magkänslan. Med den här bloggen vill jag förmedla hur ett liv på en skärgårdsö kan se ut med havet som granne och jag vill förmedla olika känslor i mina bilder. Jag bor med mina barn, min katt, mina hundar,mina hästar och min kamera och ateljé. Med en mugg te intill elden vid havet finner jag ro. Älskar enkelhet och blir trött på mass konsumering.

The sea, the fire, bare rocks, greenery and the singing from the birds, the morning fog at early mornings at sea, the animals on the fields, the sweeping fog at dawn, the essence of the forest, the silence, the stillness, all thousands of stars…

My name is Elin Mattsson, born and raised in a small town called Borgå, in east of Finland. 2001 I moved to Aland Islands, Mariehamn to become a nurse. 2004 I found my man and 2005 we moved to Föglö, a small island with 600 inhabitants to the farm the great grandfather if my husband had built 100 y ago. I got pregnant 2006 and we got married 2007. 070707. My first son Emil was expected at xmas eve but was born 17.12. My second son Rufus was born 25.7.2008 as a premature as we were visiting my hometown Borgå later 4 y old, he was diagnosed with diabetes type1. Our third baby was born 19.1.2016 and his name is Wilton. At these years we lived at different places in Europe. 2010 in Prague, Czech republic, Frigiliana at costa del sol, Spain. After som years we had been living in Madrid, London, Malaga and today I live with my kids at our farm at Aland Islands, Föglö while my husband is both at Aland and Malaga.

When I moved back to the island Föglö with only 600 inhabitants I choose nature and stillness. I found more and more stillness in the calm and found myself as an artist 2015. The year after I pressed “send” on my application to UAL, University Arts of London, fine art and was successful. There I developed my creations and I’m now painting in both oil and acrylic. Still looking for my style in painting and thats whymy paintings vary. I also love to write, read and paint. Fall 2018 I will start wholeheartedly to create and make art. I take life as it comes and I’m terrible in making plans. The spiritual life is very important for me and I see many “signs” and I always choose from the “gut”. With this blog I want to show you what  life is all about on a small island up north with the sea as your neighbour. I want to express different feelings through my pictures. I live with my kids, my cat, my dogs, my horses and my camera and my studio.  With a cup of tea next to the fire at the beach I find calmness. Love simple things and get tired of mass consumption.